دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

آماده سازی مدرسه جهت ایام ماه محرم

ثبت نام سال تحصیلی 00 - 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی