دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

گالری

گالری تصاویر سال تحصیلی 96-95

گالری تصاویر سال تحصیلی 97-96