اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم مشخص شدند.

طبق رای دانش آموزان این مدرسه، ساناز چنگیزی، درسا امیری، کیمیا فرهادی، زهرا چهارلنگ، شقایق منجزی،پریا چهانگیری بابادی و پریا عبدی طلاوری به عنوان اعضای اصلی شورای دانش آموزی سال تحصیلی 97-96 انتخاب شدند.

انتخابات شورای دانش آموزی واحد میرداماد سه شنبه، 96/8/9 برگزار شد. در این انتخابات 17 نفر کاندیدا بودند و دانش آموزان باید 7 نفر را انتخاب می کردند.  رای گیری برای پایه های مختلف برگزار شد و آرا به صندوق ها ریخته شد.

با پایان انتخابات شمارش آرا آغاز و در نهایت اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دوره دوم در سال تحصیلی 97-96 انتخاب شدند. شورای دانش آموزی جدید در جلسه ای که تا چند روز آینده با مدیر و معاونان دبیرستان برگزار می شود، رسما آغاز به کار خواهد کرد.

گفتنی است شوراهای دانش آموزی در مدارس به منظور آماده سازی دانش آموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی، ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان، تمرین کار گروهی و آمادگی دانش آموزان برای ایجاد سازمانهای کار آفرین، صرفه جویی در هزینه های نیروی انسانی موظف و کاهش فاصله بین مسئولین و دانش آموزان و حذف فاصله کلاس و دفتر تشکیل می شوند.