دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

راهیابی دانش آموز شقایق منجزی به مرحله نخبگان استانی مسابقات قرآن،نماز و عترت

افتحاری دیگر...

راهیابی دانش آموز شقایق منجزی ،دانش آموز سال دهم انسانی به مرحله نخبگان استانی مسابقات قرآن،نماز و عترت را تبریک می گوییم.

افتخارات فرهنگی و هنری مدرسه

 هر ساله کسب رتبه های اول تا سوم در رشته های مختلف در مسابقات فرهنگی هنری