دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

مدیریت دبیرستان

خانم مریم حقیقی با مدرک کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض دارای 15سال سابقه مدیریت و تدریس می باشند.