دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

مدیریت دبیرستان

خانم میترا ساسانی با مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی دارای 30 سال سابقه آموزشی که شامل 22 سال سابقه ی مدیریت در دبیرستان های مختلف و یک سال معاونت آموزشی دانشگاه فرهنگیان و مدیر گروه رشته علوم تربیتی در دانشگاه و مدرس درس روش های تدریس دانشجویان تربیت معلم بوده است. به علاوه ایشان دوره های ضمن خدمت به مدت تقریبا 1300 ساعت را در طول دوران خدمت گذرانده و دارای تشویق نامه های زیادی از روسای مناطق، استان و وزارت آموزش و پرورش می باشند.